Diễn đàn tin học Nguyễn Văn Linh

The second house for every one
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Nhờ các bạn mấy bài Pascal

Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
lucchankhoi
Gà mờ
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 22/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 02:46

Tình hình là thế này, mình học cực dốt tin nhưng hay ngồi máy tính( chơi CF)mà không ai biết.báo hại My love đưa nhờ giải hộ tập đề cương passcal nên mình muốn trông cậy vào các bạn.Mong các bạn đừng cười.
1, Nhập số tự nhiên n và 1 dãy số thực x1....xn
-Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất, đếm xem có bao nhiêu số dương, âm , laoij nào nhiều nhất.
2, Nhập số nguyên dương N xây dựng dãy số nguyên x1...xn trong đó x1 là số fibonaci thứ i: x0=1,x1=1,x(i-1)+x(i-2) với mọi i .In dãy lên màn hình
3,
4, Nhập 1 dãy số bất kỳ x1,x2....xn. in đảo ngược dãy đó, sắp xếp tăng ,giảm của dãy và in ra màn hình

5 :Nhập 2 dãy số bất kỳ x1...xn và y1...yn. cho biết dãy có đối xứng không? dãy có lập thành 1 cấp số cộng không

6: Nhập 1 dãy số x1....xn cho biết dãy là tăng ,giảm hay không tăng không giảm.

7:Nhập 1 dãy số nghuyên dương x1....xn.Tách dãy đó thành 2 dãy a và b. sắp xếp dãy a tăng dần, dãy b giảm dần

8. Nối 2 dãy a, b của bài (8) thành 1 dãy vd: a(0,2,4) và b (7,5,3,1) thì dãy nối lại là (0,2,4,6,7,5,3,1)

9 Sắp xếp x1...xn sao cho các số dương đứng trước theo thứ tự giảm dần và các số còn lại (âm và 0) theo thứ tự tăng dần.

10: Nhập chuỗi st, xây dựng chuỗi st gồm các ký tự của st nhưng đảo ngược lại thứ tự ban đầu.
Dổi chuỗi st thành chữ hoa và st1 thành chữ thường.

11: Nhập chuỗi st xem trong đó có bao nhiêu chữ "a" không phân biệt hoa thường.cho biết vị trí của "a"

12: Nhập 2 chuỗi st và st1 , cho biết chuỗi st1 xuất hiện mấy lần trong st và ở vị trí nào
VD: pas12pas34 thì st1:= pas xuất hiện 2 lần và ở vị trí 1 và 6

13:Nhập 3 chuỗi st,st1,st2.tìm trong st có chứa st1 không.Nếu có thì thay st1= st2

14 Nhiệt độ F và độ C liên hệ với nhau bởi hệ thúc: C=5(F-32)/9
Viết chương trình nhập vào 1 dãy các độ F1,F2...Fn tùy ý. Sắp xếp dãy này theo chiều tăng. Với mỗi Fi hãy tính C tương ứng và trính bày thành 2 cột. Độ F và độ C
yêu cầu trong chương trình có 2 hàm, 2 thủ tục.
Hàm tính C theo F
Hàm tính F theo C

15 Cho dãy Fibonaci xác địn như sau.
F0=0, F1=1, Fn= F(n-1)+F(n-2) với N>=2;
hãy nhập số nguyên N>0 và tính S=F0 +F1+F2+....+Fn

16: Nhập N số nguyên dương, hãy tính tổng N số nguyên tố đầu tiên.

17 NHập 1 chuỗi St, đếm xem trong đó có
- Bao nhiêu chữ cái A,B,..Z
-có bao nhiêu số 0,1,2....9
-Bao ký tự trắng,bao nhiêu ký tự khác
-trong các laoi trên thì laoij nào nhiều nhất.

18 Nhập 1 mảng gồm N tên sinh viên. Hãy chuẩn hóa thành tất cả thành chữ hoa và xếp theo thứ tự A,B,C

19: Nhập 1 số nguyên dương N, đổi ra nhị phân tương ứng,


Cảm ơn các bạn nhiều nhé,các bạn viết càng đơn giản càng tốt,
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 14:54

woa, nhiều khiếp. ^^
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:03

Bài 1:
Code:
uses crt;
var n,i,am,duong:integer; max,min:real;
    a:array[1..100] of real;

begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day: ');readln(n);
 for i:=1 to n do
  begin
  write('x',i,'=');readln(a[i]);
  end;
 max:=a[1];
 min:=a[1];
 for i:=1 to n do
  begin
  if min>a[i] then min:=a[i];
  if max<a[i] then max:=a[i];
  if a[i]>0 then duong:=duong+1;
  if a[i]<0 then am:=am+1;
  end;
 writeln(max,' la so lon nhat');
 writeln(min,' la so nho nhat');
 writeln('co ',am,' so am');
 writeln('co ',duong,' so duong');
 if am>duong then writeln('so am nhieu hon so duong');
 if duong>am then writeln('so duong nhieu hon so am');
 if am=duong then writeln('so am va so duong nhieu bang nhau');
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:11

bài 2 viết sai đề laughing nhưng mình vẫn hiểu
Code:
uses crt;
var a,b,c,n,i:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap n: ');readln(n);
 if (n=0)or(n=1) then write(1)
 else
  begin
  a:=1; b:=1; i:=2; write(1,' ',1);
  while i<n do
    begin
    c:=a+b;
    a:=b;
    b:=c;
    write(b,' ');
    end;
  end;
 readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:17

Bài 3 không có ^^
Bài 4:
Code:
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
    i,j,n:integer; k:real;
begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day: ');readln(n);
 for i:=1 to n do
  begin
  write('a[',i,']=');readln(a[i]);
  end;
 writeln('Day dao nguoc la: ');
 for i:=n downto 1 do write(a[i],' ');
 for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]>a[j] then
    begin
    k:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=k;
    end;
 writeln('Day xep tang dan la: ');
 for i:=1 to n do write(a[i],' ');
 writeln('Day xep giam dan la: ');
 for i:=n downto 1 do write([i],' ');
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:18

Bài 5: "cho biết dãy có đối xứng không" ->Dãy nào?

Ở đây có hai dãy, có thể là dãy x, có thể là dãy y, có thể ghép hai dãy lại.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:27

Bài 6:
Code:
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
    i,n:integer;
    ok,bl:boolean;
begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day: ');readln(n);
 for i:=1 to n do
  begin
  write('a[',i,']=');readln(a[i]);
  end;
 ok:=true; bl:=true;
 for i:=2 to n do
  begin
  if a[i]>a[i-1] then bl:=false;
  if a[i]<a[i-1] then ok:=false;
  end;
 if (ok=true)and(bl=false) then writeln('Day tang dan')
 else
  if (bl=true)and(ok=false) then writeln('Day giam dan')
  else writeln('Day khong tang khong giam');
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:28

Bài 7: chia ra sao, ngẫu nhiên hay chia đôi só phân tử, hay theo yêu cầu nào đó khác.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:33

Bài 8: tiếp tục viết sai đề
Code:
uses crt;
var a,b:array[1..100] of real;
    i,n,m,j:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day a: ');readln(n);
 for i:=1 to n do
  begin
  write('a[',i,']=');readln(a[i]);
  end;
 write('nhap so phan tu cua day b: ');readln(m);
 for i:=1 to m do
  begin
  write('b[',i,']=');readln(b[i]);
  end;
 for i:=1 to m do a[i+n]:=b[i];
 writeln('Day ghep la: ');
 for i:=1 to n=m do write(a[i],' ');
readln;
end.

Bài 8 cho ta thêm một số ý tưởng còn thiếu về bài 7. Ví dụ ta thấy ở bài 8, dãy a toàn chẵn, dãy b toàn lẻ. (!?!) Có lẽ không phải ngẫu nhiên.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:38

Bài 9:
Code:
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
    i,n,m,j:integer; k:real;
begin
 clrscr;
 write('nhap so phan tu cua day a: ');readln(n);
 for i:=1 to n do
  begin
  write('a[',i,']=');readln(a[i]);
  if a[i]>0 them m:=m+1;
  end;
 for i:=1 to k do
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]<a[j] then
    begin
    k:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=k;
    end;
 for i:=k+1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]>a[j] then
    begin
    k:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=a[k];
    end;
 for i:=1 to n do write(a[i],' ');
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:47

tired mới một lúc mà đã buồn ngủ.

Bạn về nhớ hỏi lại Your love mấy cái mình nêu ở trên nhé.

Bài 10:
Code:
uses crt;
var st,st1:string; i:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap chuoi st: ');readln(st);
 for i:=length(st) downto 1 do st1:=st1+st[i];
 writeln(st1);
 for i:=1 to length(st) do
  begin
  st[i]:=upcase(st[i]);
  if st1[i]in['A'..'Z'] then st1[i]:=chr(ord(st[i])+32);
  end;
 writeln(st);
 writeln(st1);
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:50

Bài 12
Code:
uses crt;
var st,st1:string; i:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap chuoi st: ');readln(st);
 write('nhap chuoi st1: '0;readln(st1);
 while pos(st1,st)<>0 do
  begin
  write(pos(st1,st),' '); inc(i);
  end;
 writeln('Xuat hien ',i,' lan');
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:54

Bài 11:
Code:
uses crt;
var st:string; i:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap chuoi st: ');readln(st);
 for i:=1 to length(st) do st[i]:=upcase(st[i]);
 while pos('A',st)<>0 do
  begin
  write(pos('A',st),' ');inc(i);
  end;
 writeln('xuat hien ',i,' lan');
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 15:55

Bài 13: không rõ ràng. "Nếu không thì thay st1=st2" . Thay xong rồi thì sao, có kiểm tra tiếp không.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 16:02

Bài 14+15: Bạn có thể nói Your love tự làm, mấy bộ phận của nó đã có ở các chuwong trình trước rồi.

Đã học hàm và thủ tục rồi mà mình cứ tưởng chưa, làm nãy giờ mất công.^^
Bài 16:
Code:
uses crt;
var i,n,d:integer;

function ktnt(i:integer):boolean;
 var j:integer;
 begin
  ktnt:=false;
  if i<2 then exit;
  for j:2 to trunc(sqrt(i)) do
  if i mod j=0 then exit;
  ktnt:=true;
 end;

begin
 clrscr;
 write('nhap n: ');readln(n);
 d:=0;i:=1;
 while d<n do
  begin
  inc(i);
  if ktnt(i) then write(i,' ');
  end;
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 16:05

Bài 18 nhường cho hoangtin đó.^^

Bài 17: duyệt và đếm. Để Your love tự làm.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 16:11

Bài 19:
Code:
uses crt;
var i,n:integer; s,st:string;

begin
 clrscr;
 write('nhap vao mot so: ');readln(n);
 while n<>0 do
  begin
  k:=n mod 2; n:=n div 2;
  str(k,st);
  s:=st+s;
  end;
 writeln(s);
readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 16:12

Phù, mất 2 tiếng.^^ hết ngủ

Chúc bạn ko làm your love thất vọng. Có gì thì lên đây nói, nếu rảnh mình sẽ giúp. Mình đang ôn thi chuyển cấp. Còn có 3 tuần ^^
Về Đầu Trang Go down
lucchankhoi
Gà mờ
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 22/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 21:05

littlelee đã viết:
Bài 5: "cho biết dãy có đối xứng không" ->Dãy nào?

Ở đây có hai dãy, có thể là dãy x, có thể là dãy y, có thể ghép hai dãy lại.

Dúng là sai đề thật.
Nhập 1 dãy chú không phải là 2.
Về Đầu Trang Go down
lucchankhoi
Gà mờ
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 22/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sat 22 May 2010, 21:11

littlelee đã viết:
Bài 8: tiếp tục viết sai đề
Bài 8 cho ta thêm một số ý tưởng còn thiếu về bài 7. Ví dụ ta thấy ở bài 8, dãy a toàn chẵn, dãy b toàn lẻ. (!?!) Có lẽ không phải ngẫu nhiên.

admin ghê thật đúng như admin nói
a toàn chẵn còn B toàn lẻ sau đó sắp xếp 2 dãy . a tăng dần còn b giảm dần.
Về Đầu Trang Go down
lucchankhoi
Gà mờ
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 22/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sun 23 May 2010, 03:14

cập nhật thêm bài này nữa, hic nhờ admin và anh anh giúp hộ.

[/URL]


[/URL]

không biết gõ công thức nên dùng cái này mong anh em luông thứ.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sun 23 May 2010, 10:56

Chữ to dễ nhìn^^

Sao hok thấy hoangtin lên nhỉ. Chắc dạo này mọi người bận ôn thi cả rồi frown
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sun 23 May 2010, 11:07

Bài 5+8 để sau

Bài 20: Nhờ giải thích giùm cái công thức toán học, mình chưa học big grin

Bài 21: mình ko chắc nhưng hình như công thức ko đúng, n!/(n!*(n-k)!) thì kết quả luôn nhỏ hơn 1. Nhưng thôi, mình cứ làm đã.

Code:
uses crt;
var n,k:integer;

function gt(n:integer):real;
 var j:real; i:integer;
 begin
  j:=1;
  for i:=2 to n do j:=j*i;
  gt:=j;
 end;

begin
 clrscr;
 write('nhap n: ');readln(n);
 write('nhap k: ');readln(k);
 writeln(gt(n)/gt(n)/gt(n-k));
 readln;
end.
Về Đầu Trang Go down
littlelee
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 415
Join date : 20/12/2009
Age : 23
Đến từ : Nghĩa địa

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sun 23 May 2010, 11:22

Mấy bài này chỉ na ná nhau thôi. Sau đây mình đưa ra hàm để tính lũy thừa, cứ áp dụng để giải.

Code:
function lt(n,k:integer):real;
 var j:real; i:integer;
 begin
  j:=1;
  for i:=1 to k do j:=j*n;
  lt:=j;
 end;
Về Đầu Trang Go down
lucchankhoi
Gà mờ
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 22/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   Sun 23 May 2010, 12:35

Cảm ơn admin nhiều lắm.
admin lớp 12 à.chuẩn bị thi vào trường nào vậy.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhờ các bạn mấy bài Pascal   

Về Đầu Trang Go down
 
Nhờ các bạn mấy bài Pascal
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn tin học Nguyễn Văn Linh :: Góc tin học :: Lớp chuyên tin-
Chuyển đến